Resultaten milieuonderzoeken

De aanpassingen aan een bestaande weg en de aanleg van een nieuw weg leiden tot wijzigingen in de leefomgeving voor mens en natuur. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van de effecten van de verschillende alternatieven van de randweg Klaaswaal.