Bijlage 3: Verkeersprognose randweg Klaaswaal vrachtauto’s per etmaal (mvt/etm) in 2035 

Klik hier om terug te gaan naar Resultaten Milieuonderzoeken

Klik hier om de bijlage als PDF te downloaden

Verkeersprognose randweg Klaaswaal vrachtauto’s per etmaal (mvt/etm) in 2035
Verkeersprognose randweg Klaaswaal vrachtauto’s per etmaal (mvt/etm) in 2035

Uit deze bijlage blijkt dat bij het vrachtverkeer de reductie van het verkeer op de Molendijk relatief nog sterker is dan bij het totale verkeer, met name bij aanleg van een oostelijke randweg. Dit komt doordat de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein naar de oostelijke randweg wordt doorgetrokken. Hierdoor gaat het vrachtverkeer bij aanleg van een oostelijke randweg deze randweg gebruiken. Bij een westelijke randweg is er geen directe verbinding van het bedrijventerrein naar de randweg en blijft een deel van het vrachtverkeer door de kom rijden. Door aanvullende, vrachtverkeer beperkende verkeersmaatregelen in de kom is deze verkeersstroom bij die alternatieven mogelijk nog wel te beperken, maar deze maatregelen zijn dan moeilijk te handhaven.