Bijlage 2: Verkeersprognose randweg Klaaswaal motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm) in 2035

Klik hier om terug te gaan naar Resultaten Milieuonderzoeken

Klik hier om de bijlage als PDF te downloaden.

Verkeersprognose randweg Klaaswaal motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm) in 2035
Verkeersprognose randweg Klaaswaal motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm) in 2035

In deze tabel staan zowel de verkeersintensiteiten voor het huidige wegennet in het basisjaar 2018 van het verkeersmodel, als de verkeersintensiteiten in het prognosejaar voor alle onderzochte alternatieven. Voor 2035 is steeds eerst de autonome ontwikkeling weergegeven, ofwel wat de verkeersintensiteiten dan zijn als gevolg van al genomen ruimtelijke besluiten die in de tussentijd worden uitgevoerd (bv. de ontwikkeling van locaties voor woningbouw- en bedrijventerreinen in de Hoeksche Waard). Daarin is geen randweg Klaaswaal opgenomen. Bij alle overige alternatieven is uitgegaan van aanleg van de randweg Klaaswaal volgens het betreffende alternatief.
Aangezien de alternatieven 1 t/m 3 en de alternatieven 6a en 6b verkeerskundig nagenoeg gelijkwaardig functioneren, zijn die alternatieven niet apart doorgerekend, maar gebundeld weergegeven.