De onderzochte alternatieven

We bekeken alle in het verleden onderzochte alternatieven en de nieuw aangedragen alternatieven in het kader van de participatie. Daarna vond de selectie plaats.

Ontsluiting bedrijventerrein Klaaswaal

Bij alle alternatieven met een randweg komt er een verbinding tussen de Rijksstraatweg en bedrijventerrein Klaaswaal. Als er een oostelijke randweg komt, wordt deze verbinding ook doorgetrokken naar en aangesloten op de oostelijke randweg.